Registracija

Formular za registraciju  XII KONGRES MIKROBIOLOGA SRBIJE

  sa međunarodnim učešćem od 10-12. maja 2018.

  MIKROMED 2018 REGIO


  Registracioni formular možete skinuti i poslati nam na:

  E-mail: info@micromedregio.com

  Fax broj: 011/ 31 60 862


  KOTIZACIJA


  RANA KOTIZACIJA100€*

  do 30.04.2018.

  KASNA KOTIZACIJA120€*

  od 30.04.2018.


  *Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate
  **PDV uključen u cenu


  Kotizacija se uplaćuje na:

  1) Žiro račun na menadžment koordinatora Kongresa:

  ARIA.ONE d.o.o.
  Dr Petra Markovića 12
  11080 Zemun, Beograd
  Broj tekućeg računa: 355-0003200549718-55


  2) Devizni račun koordinatora Kongresa:

  Intermediary Institution – BIC
  DEUTDEFF, DEUTSCHE BANK AG
  FRANKFURT AM MAIN, DE, GERMANY


  Account With Institution – BIC
  100 9365289 0000
  VBUBRS22
  VOJVODJANSKA BANKA AD, NOVI SAD, RS


  Beneficiary Customer Name & Address
  RS35355000320054972437
  ARIA ONE DOO
  DR PETRA MARKOVICA 12, BEOGRAD - ZEMUN, RS