Teme kongresa

XII KONGRES MIKROBIOLOGA SRBIJE

sa međunarodnim učešćem od 10-12. maja 2018.

MIKROMED 2018 REGIO

 

GLAVNE TEME KONGRESA


VIRUSNE INFEKCIJE LJUDI I ŽIVOTINJA

 • Onkogeni virusi
 • Virusni hepatitis
 • HIV i AIDS
 • Aktuelne virusne bolesti životinja
 • Virusni miokarditisi

SANITARNA MIKROBIOLOGIJA

 • Sanitacija u prehrambenoj industriji
 • Mikrobiologija vode
 • Uklanjanje mikrobiološkog otpada

PRIMENJENA MIKROBIOLOGIJA

 • Biotehnologija
 • Ekološka mikrobiologija
 • Mikrobiologija hrane
 • Fitopatologija
 • Genetika mikroorganizama

VETERINARSKA MIKROBIOLOGIJA

GENETIKA

INTRAHOSPITALNE INFEKCIJE

 • Epidemiološki podaci o intrahospitalnim infekcijama
 • Uloga mikrobiološke laboratorije u prevenciji intrahospitalnih infekcija
 • Značaj brze laboratorijske dijagnoze intrahospitalnih infekcija
 • Značaj formiranja biofilma u održavanju i širenju bolničkih sojeva mikroorganizama

NOVE MOGUĆNOSTI LEČENJA INFEKTIVNIH BOLESTI

 • Antagonizam mikroorganizama
 • Probiotske kulture
 • Nanotehnologija

OKRUGLI STOLOVI I MINI SIMPOZIJUMI


OKRUGLI STO: ANTIMIKROBNA REZISTENCIJA

 • Beta laktamaze širokog spektra
 • Meticilin rezistentan stafilokok
 • Vankomicin rezistentan enterekok
 • Penicilinska rezistencija pneumokoka
 • Rezervni antibiotici

OKRUGLI STO: GLJIVIČNE SISTEMSKE INFEKCIJE

 • Dijagnoza sistemskih gljivičnih infekcija
 • Faktori rizika i patogeneza sistemskih gljivičnih infekcija
 • Rezistencija na antimikotike (novi registrovani preparati)

OKRUGLI STO: AKTUELNA TEMA KONGRESA - ZA I PROTIV VAKCINA

 • Podaci SZO o smanjenju incidencije teških zaraznih bolesti u postvakcionalnom periodu
 • Preklinička i klinička ispitivanja bezbednosti vakcina
 • Analiza argumenata antivakcinalnog lobija- naučni dokazi
 • Kolektivni imunitet i pojedinačna - lična odgovornost
 • Program vakcinacije u Srbiji - zakonska regulativa

MINI SIMPOZIJUM - SISTEMSKE INFEKCIJE

 • Toksični šok sindrom
 • Meningitisi
 • Toksoplazmoza
 • Osipne groznice
 • Brza dijagnoza sistemskih infekcija (PCR paneli)