Kongres

XII KONGRES MIKROBIOLOGA SRBIJE

sa međunarodnim učešćem od 10-12. maja 2018.

MIKROMED 2018 REGIO

Hotel M


MIKROMED 2018 REGIO će biti održan u Hotelu M, Bulevar Oslobođenja 56a, Beograd.