Pozivno pismo

Poštovane koleginice i kolege, partneri i prijatelji,

Imamo veliko zadovoljstvo da Vas obavestimo da će se u organizaciji Udruženja medicinskih mikrobiologa i Udruženja mikrobiologa Srbije održati XII KONGRES MIKROBIOLOGA SRBIJE sa međunarodnim učešćem MIKROMED 2018 REGIO. Kongres će biti održan od 10-12. maja 2018. godine u Hotelu M u Beogradu.

Ideja organizatora je da Kongres nastavi da bude prototip modernog i interaktivnog stručnog događaja koji treba da postane osnov daljeg razvoja oblasti medicinske mikrobiologije u našoj zemlji i regionu u skladu sa međunarodnim standardima. U tom smislu, MIKROMED 2018 REGIO treba da pruži učesnicima aktuelna saznanja uz mogućnost što ranije primene u svakodnevnoj praksi.

Nakon deset godina uspešne organizacije nacionalnih Kongresa, nastavljajući trend zapocet na 11. kongresu MIKROMED 2017, od 2018. godine kongres dobija brend MIKROMED 2018 REGIO u skladu sa regionalnim pristupom u pripremama i realizaciji, uz učešce predavača po pozivu i većeg broja učesnika iz svih zemalja regiona Balkana i jugoistočne Evrope.

Uz prisustvo i predavanja eminentnih stranih predavača, kao i vodećih eksperata iz regiona i iz naše zemlje, izbor aktuelanih tema i uz atraktivne prezentacione forme kao što su plenarna predavanja, tematski simpozijumi, okrugli stolovi, usmene i poster prezentacije na Kongresu očekujemo preko 400 učesnika, MIKROBIOLOGA, EPIDEMIOLOGA i LEKARA OPŠTE PRAKSE iz cele zemlje, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore, Rumunije, Bugarske, Albanije, Mađarske i Grčke.

Uvereni smo da delite naš stav o značaju predstojećeg kongresa za ukupan razvoj mikrobiologije i pridruženih oblasti u zemlji i regionu, kao i potrebu da obezbedimo adekvatan kvalitet ove značajne manifestacije. Nadamo se da će MIKROMED 2017 okupiti veliki broj učesnika koji će doprineti uspehu kongresa.

Do susreta sa Vama,
Kopredsednici Organizacionog odbora
Prof. dr Dragojlo Obradović
Prof. dr Lazar Ranin

XII KONGRES MIKROBIOLOGA SRBIJE

sa međunarodnim učešćem od 10-12. maja 2018.

MIKROMED 2018 REGIO